STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108611 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

108612 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 01-10012022/STECHPL Còn hiệu lực
07/02/2022

108613 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1701192MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát Triển Ứng Dụng Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

108614 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1968/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OUTECH Còn hiệu lực
23/01/2021

108615 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

108616 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 03-2022/STECHPL Còn hiệu lực
21/03/2022

108617 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Đã thu hồi
11/01/2023

108618 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Đã thu hồi
11/01/2023

108619 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Còn hiệu lực
11/01/2023

108620 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Còn hiệu lực
11/01/2023