STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108621 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Còn hiệu lực
11/01/2023

108622 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Còn hiệu lực
11/01/2023

108623 Tủ lạnh bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HẢI NINH 01/PLCBB-HNC Còn hiệu lực
11/01/2023

108624 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2504/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
20/05/2023

108625 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

108626 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 79/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

108627 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 07/2023/PL-TA Còn hiệu lực
25/11/2023

108628 TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 01/PL/170000057/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/12/2023

108629 Tủ lạnh bảo quản máu 4oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108630 Tủ lạnh bảo quản máu 4oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2023/DA Còn hiệu lực
25/04/2023