STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108631 Tủ lạnh bảo quản thuốc và sinh phẩm y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 09/PL-HSK Còn hiệu lực
16/05/2023

108632 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 22-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

108633 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 23-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

108634 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 11/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
13/08/2023

108635 Tủ lạnh bảo quản vaccine (-20oC÷-10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0832021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108636 Tủ lạnh bảo quản vaccine (2oC÷8oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0822021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108637 Tủ lạnh bảo quản vaccine (2oC÷8oC/ -20oC÷-10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108638 Tủ lạnh bảo quản máu 40C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0802021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108639 Tủ lạnh bọc chì dung trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 06-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

108640 Tủ lạnh chuyên dụng dùng cho y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 04/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/11/2020