STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108661 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

108662 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1862 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/02/2022

108663 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1215 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

108664 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HT-MEDICAL 03/2022/PL- HTMEDICAL Còn hiệu lực
01/04/2022

108665 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

108666 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1826-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

108667 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

108668 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 02/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

108669 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 04/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

108670 Tủ tiệt trùng vật dụng thiết bị y tế, 380V-120kW TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ALLMED MEDICAL TEXTILE (VIỆT NAM) 01/2022/TTBYT- TEXTILE Còn hiệu lực
22/09/2022