STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108681 Tủ lạnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191485 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/02/2020

108682 Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2147 PL-TTDV Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại DO Còn hiệu lực
12/10/2019

108683 Tủ lạnh y tế dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2145 PL-TTDV Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại DO Còn hiệu lực
12/10/2019

108684 Tủ lạnh đông âm Cryo (-150oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108685 Tủ lạnh đông âm Cryo (-150oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0882021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108686 Tủ lạnh/đông lưu trữ vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Huỳnh Phát) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HUỲNH PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2019

108687 Tủ lưu trữ và bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 01-1/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

108688 Tủ lưu trữ và bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 01/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

108689 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

108690 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019