STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108691 Tủ mát bảo quản thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
28/10/2021

108692 Tủ mát trữ mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 145.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

108693 Tủ nhựa đựng dụng cụ và đẩy dụng cụ dùng trong cấp cứu , điều trị khám chữa bệnh và phòng bệnh nhân. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
09/10/2020

108694 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

108695 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

108696 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

108697 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

108698 Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 18102022/ESCO/PL Còn hiệu lực
16/11/2022

108699 Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/02/2021

108700 Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM 07 - IMPLANTEX/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022