STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108711 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
02/02/2021

108712 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 186/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THU THUỶ Còn hiệu lực
04/03/2021

108713 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 914-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021

108714 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 2411/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

108715 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

108716 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 03/2023-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
05/07/2023

108717 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0610 Còn hiệu lực
31/07/2023

108718 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230821/MP-BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

108719 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 35/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

108720 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0922/GVN/PL Còn hiệu lực
17/10/2023