STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108721 Tủ sấy khô dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021

108722 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

108723 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 15/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
22/02/2021

108724 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0023PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

108725 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021636/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Còn hiệu lực
21/12/2021

108726 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

108727 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

108728 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

108729 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 10112022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

108730 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0211/DUONGGIA/BPL Đã thu hồi
03/03/2023