STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108731 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0311/DUONGGIA/BPL Còn hiệu lực
03/03/2023

108732 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0411/DUONGGIA/BPL Còn hiệu lực
06/03/2023

108733 Tủ sấy dụng cụ (Drying Cabinet) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1046/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
21/12/2019

108734 Tủ sấy dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

108735 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190774 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
05/09/2019

108736 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

108737 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

108738 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 80/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

108739 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 81/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

108740 Tủ sấy khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180211 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
16/07/2019