STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108831 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện sự có mặt của kháng thể Giang mai trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại C CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 18/PL-Syphilis Còn hiệu lực
28/07/2023

108832 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện sự gia tăng AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 07/PL-AFP Còn hiệu lực
15/11/2022

108833 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng lại virus viêm gan A trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 01/PL-HAV Còn hiệu lực
12/10/2022

108834 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 02/PL-HEV Còn hiệu lực
19/10/2022

108835 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HBsAg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0006-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

108836 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HCV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0007-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

108837 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HIV1&2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0008-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

108838 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Cần sa – Bồ đà, Ma túy Đá, Nhóm ma túy tổng hợp (Ketamine & Amphetamine), Nhóm thuốc phiện trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 25/PL-DOA 5 IN 1 Còn hiệu lực
15/11/2023

108839 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Nhóm thuốc lắc, Cần sa – Bồ đà, Ma túy Đá; Nhóm ma túy tổng hợp, Nhóm thuốc phiện; trong nước tiểu của người. TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 14/PL-5 AMP Còn hiệu lực
14/09/2023

108840 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện chất gây nghiện tổng hợp (Ketamine) trong nước tiểu của người. TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 15/PL-KET Còn hiệu lực
17/07/2023