STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108931 Trocar sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 07/2022 – VBKQPLB/BA Còn hiệu lực
06/10/2022

108932 Trocar tích hợp tạo khoang dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 09.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
22/09/2023

108933 Trocar và Cannula sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN 140524-GH-LAPRO-TC Còn hiệu lực
14/05/2024

108934 Trocar và phụ kiện dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0176/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
17/09/2021

108935 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

108936 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Đã thu hồi
27/10/2023

108937 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Còn hiệu lực
14/11/2023

108938 Trocar đa kênh đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

108939 Trocar đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

108940 Trocar đầu tù TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/05/2020