STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109011 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN 022024/KQPL-TX Còn hiệu lực
28/03/2024

109012 Trocar dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 476/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

109013 Trocar dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

109014 Trocar kèm cannula sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN 140524-GH-LAPRO-LN Còn hiệu lực
14/05/2024

109015 Trocar không dao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-328-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019

109016 Trocar không dao 2/3 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-388-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

109017 Trocar không dao chống mờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-623-2023 Còn hiệu lực
29/02/2024

109018 Trocar không dao chống mờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-624-2023 Còn hiệu lực
29/02/2024

109019 Trocar kim loại các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00048-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2020

109020 Trocar lồng ngực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 56 Còn hiệu lực
12/07/2023