STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109031 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

109032 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể HIT-IgG (PF4-H) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

109033 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1442/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
10/03/2021

109034 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 52/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
03/05/2024

109035 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 52/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
03/05/2024

109036 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1440/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
03/03/2021

109037 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/ IgM kháng vi rút Dengue TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK30_v01 Còn hiệu lực
03/07/2023

109038 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1444/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
12/03/2021

109039 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1445/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
12/03/2021

109040 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2078/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021