STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109041 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2854/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

109042 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM/IgG kháng SARS-CoV-2 (Tên Sản phẩm theo Thông Tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015: Hóa chất chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 46/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

109043 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

109044 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1579/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
23/03/2021

109045 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1580/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
23/03/2021

109046 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

109047 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1559/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/03/2021

109048 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2 cytomegalovirus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1592/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

109049 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-150/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

109050 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-151/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022