STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109051 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 105/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/07/2021

109052 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 17/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2021

109053 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 29/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

109054 Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành (dòng lympho và dòng tủy) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230301-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
06/03/2023

109055 Thuốc thử xét nghiệm định tính Ksp-Cadherin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3608/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

109056 Thuốc thử xét nghiệm định tính ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210735 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

109057 Thuốc thử xét nghiệm định tính liên cầu khuẩn nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210678-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

109058 Thuốc thử xét nghiệm định tính lysozyme TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2516/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109059 Thuốc thử xét nghiệm định tính lysozyme TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4003/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

109060 Thuốc thử xét nghiệm định tính màng đáy của mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2570/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022