STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109071 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu D TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 99CL7/7/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

109072 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.11/BPL-TDH Còn hiệu lực
18/02/2022

109073 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.09/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

109074 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.10/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

109075 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.13/BPL-TDH Còn hiệu lực
18/02/2022

109076 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.12/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

109077 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu RhD TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-152/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

109078 Thuốc thử xét nghiệm định tính nội tiết tố Calcitonin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3559/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109079 Thuốc thử xét nghiệm định tính nội tiết tố Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3592/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

109080 Thuốc thử xét nghiệm định tính nội tiết tố tăng trưởng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2514/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022