STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109091 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4015/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

109092 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein actin muscle-specific TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2497/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

109093 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein alpha-1 antichymotrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3591/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

109094 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ATRX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3827/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

109095 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bạch huyết bào kinase tự ghép (ALK) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1924/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2021

109096 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bcl-2 của u lympho tế bào B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3139/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

109097 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bcl-6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2502/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

109098 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Beta-Catenin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2504/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

109099 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Beta-Catenin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3981/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

109100 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein BRAF V600E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2551/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022