STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109221 Thước đo dùng cho MAGNEZIX® Pin TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

109222 Thước đo dùng cho XO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 03/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

109223 Thước đo gân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 05/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

109224 Thước đo khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018297 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/06/2019

109225 Thước đo kích cỡ chỏm xương đùi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-122-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
29/03/2021

109226 Thước đo lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

109227 Thước đo lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 140424B/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
23/04/2024

109228 Thước đo mắc cài TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

109229 Thước đo mắc cài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

109230 Thước đo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019