STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111821 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

111822 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

111823 Vít neo loại nhỏ kèm chỉ khâu TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 005-2023/PL-ART Còn hiệu lực
31/08/2023

111824 Vít neo mảnh ghép dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

111825 Vít neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005B/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

111826 Vít neo nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 063/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
17/10/2022

111827 Vít neo nội soi sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 006/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

111828 Vít neo PushLock TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

111829 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

111830 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320-REV1 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/08/2021