STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111891 Vít nha khoa y sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 789/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

111892 Vít nở đa trục TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 564PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

111893 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 570/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

111894 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 037/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

111895 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 738/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2020

111896 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 155/CMD/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/11/2020

111897 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA 03PL/2022 Còn hiệu lực
25/10/2022

111898 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 481-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2023

111899 Vít ổ cối TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20231011-06/ZM-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2023

111900 Vít ổ cối (ConeTact shell screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4112021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/09/2021