STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111921 Vít neo PushLock TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

111922 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

111923 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320-REV1 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/08/2021

111924 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 067/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

111925 Vít neo tự điều chỉnh dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

111926 Vít neo và chỉ phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181588 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

111927 Vít nẹp cột sống cổ MATRIS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1361/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

111928 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1362021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC Còn hiệu lực
05/05/2021

111929 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022- TNC/180000023/PCBPLBYT Đã thu hồi
30/07/2022

111930 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022-TNC/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/08/2022