STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111981 Vật Liệu Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 11/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/07/2023

111982 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 08/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023

111983 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 01-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111984 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 10-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111985 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA1 Còn hiệu lực
30/07/2023

111986 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01A-2023/PLLACO-LC Còn hiệu lực
14/08/2023

111987 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202310/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

111988 VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13112023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

111989 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0924EXA-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
09/03/2024

111990 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/01 Còn hiệu lực
22/03/2024