STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112071 Vật liệu phục hình dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1680/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2019

112072 Vật liệu răng nhân tạo cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181600 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIO VINA Còn hiệu lực
12/03/2021

112073 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191329 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

112074 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
15/09/2021

112075 Vật liệu SDF nha khoa ngừa sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
28/07/2020

112076 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 451-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

112077 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021197/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
03/08/2021

112078 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 01/2023-PL/HM Còn hiệu lực
24/03/2023

112079 VẬT LIỆU SILICONE VPS TRẮNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 15-PLTTB-BYT-DEN/2022 Đã thu hồi
03/10/2022

112080 Vật liệu sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220003D3 Còn hiệu lực
08/04/2022