STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112171 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

112172 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

112173 Vớ y khoa Varimed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL2507/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

112174 Vớ Y khoa Varimed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL2607/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2023

112175 Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch (Cotton) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

112176 Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch (Soft) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

112177 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 222022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

112178 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 220323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

112179 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 230323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

112180 Vớ y phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023