STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112181 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

112182 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 334/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112183 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/523 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/12/2021

112184 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 03.2022/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
14/03/2023

112185 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 14.2023/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
26/10/2023

112186 Vít, nẹp cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112187 Vít, nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 12/2023/PCBPL-VT Còn hiệu lực
11/05/2023

112188 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112189 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2311/VIETY-2022/PL Còn hiệu lực
23/11/2022

112190 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GEMS 02/2107/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Đã thu hồi
23/10/2021