STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112191 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

112192 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 04522/CV-ACT Còn hiệu lực
08/04/2022

112193 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00222/PL-ACT Còn hiệu lực
26/04/2022

112194 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

112195 Vôi Sôda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191569 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

112196 Vôi soda TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018891 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
10/02/2020

112197 Vôi soda TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1201 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Huệ Chi Còn hiệu lực
25/11/2020

112198 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 04 Còn hiệu lực
17/08/2022

112199 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 04 Còn hiệu lực
17/08/2022

112200 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 002-PQ Còn hiệu lực
24/10/2022