STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112241 Xe lăn và khung tập đi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
18/06/2019

112242 Xe lăn y tế TTBYT Loại A HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01/2023/PLTTBYT-HCTĐ Còn hiệu lực
23/10/2023

112243 Xe lăn đa chức năng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 169-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019

112244 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DHT005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
23/06/2019

112245 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 494/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
08/06/2020

112246 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1024/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
04/09/2020

112247 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 764/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
04/08/2021

112248 xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED XelandienZhejiang Còn hiệu lực
15/04/2022

112249 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 052022/KQPL-NKCT Còn hiệu lực
31/05/2022

112250 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 052022/KQPL-NKCT Còn hiệu lực
31/05/2022