STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112281 Vật tư dùng trong phẫu thuật và chăm sóc vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 0304/VBPL-HM/2023 Còn hiệu lực
03/04/2023

112282 Vật tư dùng trong quy trình giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC 1854/BiOptica/PLTTB_PMITC Còn hiệu lực
22/12/2023

112283 Vật tư dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 11-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
09/06/2023

112284 Vật tư dùng trong điều trị tai, mũi, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 3009 Còn hiệu lực
30/09/2023

112285 Vật tư hệ thống khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 468-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

112286 Vật tư hỗ trợ phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-NM01-231023 Còn hiệu lực
23/10/2023

112287 Vật tư kết nối dao điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 11/NG/2023 Còn hiệu lực
11/10/2023

112288 Vật tư kết nối máy thở, máy gây mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 11/NG/2023 Còn hiệu lực
11/10/2023

112289 Vật tư kết nối máy thở, máy gây mê kèm thở, phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 15/NG/2023 Còn hiệu lực
28/02/2024

112290 Vật tư kết nối máy thở, máy hút dịch, khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 08/NG/2023 Đã thu hồi
27/03/2023