STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112331 Vật tư tiêu hao cóng đo Cuvettes TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29B.22-STG/PL-MG Đã thu hồi
17/08/2022

112332 Vật tư tiêu hao cóng đo Cuvettes TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29B.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
17/08/2022

112333 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD MARK V PROVIS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019126/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
10/03/2020

112334 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD MARK V PROVIS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019126S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
21/05/2020

112335 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD VISTRON CT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019126/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
10/03/2020

112336 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD VISTRON CT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019126S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
21/05/2020

112337 Vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống phân tích khí máu, điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1183/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

112338 Vật tư tiêu hao dùng cho Hệ thống xét nghiệm realtime PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED 12-2022/BIOMED-PLTTBYT Còn hiệu lực
21/09/2023

112339 Vật tư tiêu hao dùng cho Hệ thống xét nghiệm realtime PCR (pipette) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED 13-2022/BIOMED-PLTTBYT Còn hiệu lực
21/09/2023

112340 Vật tư tiêu hao dùng cho Hệ thống xét nghiệm realtime PCR (pipette) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED 14-2022/BIOMED-PLTTBYT Còn hiệu lực
21/09/2023