STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112341 Vật tư tiêu hao dùng cho Hệ thống xét nghiệm realtime PCR (pipette) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED 03-2024/BIOMED-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2024

112342 Vật tư tiêu hao dùng cho máy CA series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 55 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Đã thu hồi
16/03/2020

112343 Vật tư tiêu hao dùng cho máy chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210031 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/01/2021

112344 Vật tư tiêu hao dùng cho máy CS series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 81 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
27/05/2020

112345 Vật tư tiêu hao dùng cho máy gây mê và máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 02-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

112346 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 37 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
26/02/2020

112347 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 38 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
26/02/2020

112348 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 240 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2021

112349 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 241 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2021

112350 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 25/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
07/03/2023