STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112351 Vật tư tiêu hao dùng cho Máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 26/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
07/03/2023

112352 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0515PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
17/09/2020

112353 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0515PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
17/09/2020

112354 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0515PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
17/09/2020

112355 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399C /170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

112356 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA 070-VH/170000090/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Còn hiệu lực
09/06/2021

112357 Vật tư tiêu hao dùng cho máy theo dõi chỉ số máu liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 31.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2023

112358 Vật tư tiêu hao dùng cho máy theo dõi thần kinh NVM5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

112359 VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG CHO MÁY THỞ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 01/32-180001682/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
03/07/2019

112360 Vật tư tiêu hao dùng cho máy trợ thở dòng cao, máy gây mê, máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 03-PL-AL Còn hiệu lực
18/02/2022