STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112411 Vôi soda dùng cho máy mê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006222/QRA Còn hiệu lực
22/07/2022

112412 Vôi soda dùng trong phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 484-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

112413 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 03PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
14/10/2021

112414 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

112415 Vôi soda KNGMEDSORB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 019 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
04/09/2020

112416 Vôi soda từ trắng sang tím, túi 1kg TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

112417 Vôi soda từ hồng sang trắng, túi 1kg TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

112418 Vòng banh vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4242021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH PSG Medical Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2021

112419 Vòng bít đo huyết áp không dây các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1262/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
29/09/2020

112420 Vòng căng bao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 28/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019