STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112451 Vật tư dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 11-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
09/06/2023

112452 Vật tư dùng trong điều trị tai, mũi, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 3009 Còn hiệu lực
30/09/2023

112453 Vật tư hệ thống khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 468-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

112454 Vật tư hỗ trợ phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-NM01-231023 Còn hiệu lực
23/10/2023

112455 Vật tư kết nối dao điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 11/NG/2023 Còn hiệu lực
11/10/2023

112456 Vật tư kết nối máy thở, máy gây mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 11/NG/2023 Còn hiệu lực
11/10/2023

112457 Vật tư kết nối máy thở, máy gây mê kèm thở, phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 15/NG/2023 Còn hiệu lực
28/02/2024

112458 Vật tư kết nối máy thở, máy hút dịch, khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 08/NG/2023 Đã thu hồi
27/03/2023

112459 Vật tư kết nối máy thở, máy hút dịch, khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 08/NG/2023 Còn hiệu lực
27/03/2023

112460 Vật tư khớp nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 17022024/HN Còn hiệu lực
17/02/2024