STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112571 Vật tư tiêu hao dùng để điều hòa điện cực natri của máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1169/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

112572 VẬT TƯ TIÊU HAO HÀNG NHỰA CHO THÍ NGHIỆM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB 01/PLTTBYT/BTL/23 Còn hiệu lực
27/06/2023

112573 Vật tư tiêu hao hệ thống phẫu thuật Phaco TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0005/2023-NM/PLTTBYT/VTTH Còn hiệu lực
22/09/2023

112574 Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1340/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/08/2020

112575 Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1372/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112576 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1373/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112577 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1374/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112578 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1376/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112579 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1375/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112580 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích sinh hóa và máy đo đông máu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1409/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/10/2020