STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112581 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 133/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

112582 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202312/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

112583 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/LN-MIVARNISH/BPL Còn hiệu lực
26/12/2023

112584 Vectorio (Hệ thống trộn và tiêm kháng Lipiodol) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 466-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/05/2020

112585 Vectorio- Hệ thống Trộn và Tiêm cTACE TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 062023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

112586 Vén não dạng thìa dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 412/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

112587 Vén rễ thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/636 Còn hiệu lực
13/04/2022

112588 Vén tủy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/592 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

112589 VH2O2 indicator strip 250 Pcs TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

112590 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020