STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112791 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

112792 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

112793 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI NHA Còn hiệu lực
20/11/2020

112794 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1606/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
20/11/2020

112795 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2001/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
01/02/2021

112796 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02280518 Công ty TNHH TM Dịch vụ Gia Mạnh Còn hiệu lực
22/04/2021

112797 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

112798 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230307/PL-dSIGN-IVUSA Còn hiệu lực
07/03/2023

112799 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIODENT 0409/2023/BIODENT Còn hiệu lực
31/10/2023

112800 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0109/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/11/2023