STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112801 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220921/PL-IV-KL Còn hiệu lực
26/12/2023

112802 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 61/1900000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2024

112803 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LAVA 3M 2003/2023/LAVA3M Còn hiệu lực
25/03/2024

112804 Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 106/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
17/11/2020

112805 Vật liệu làm răng giả tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200409 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

112806 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200006 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

112807 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210869/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

112808 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

112809 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

112810 Vật liệu làm răng giả tạm thời ( Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021