STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112921 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 02B-PRIME-VHG-2022 Đã thu hồi
13/04/2022

112922 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 02BII-PRIME-VHG-2022 Đã thu hồi
13/04/2022

112923 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230614/PL-IV-B Còn hiệu lực
14/06/2023

112924 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/PL_Nhakhoa Còn hiệu lực
20/06/2023

112925 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 221226/PL-YA-A Còn hiệu lực
09/01/2024

112926 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 221225/PL-YA-B Còn hiệu lực
09/01/2024

112927 VẬT LIỆU NHA KHOA PHÒNG NGỪA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 10-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

112928 Vật liệu nha khoa phòng ngừa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 05-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

112929 Vật liệu nha khoa thẩm mỹ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 875/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
28/07/2020

112930 Vật liệu nha khoa: cao su lấy dấu răng và vật liệu cách ly nướu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 03-2023/PL-DTH Đã thu hồi
29/07/2023