STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112941 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 143/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hùng Dũng Còn hiệu lực
13/01/2022

112942 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 11/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

112943 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1120/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

112944 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 05/2023/BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

112945 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG 02_HD_PL_NFI Còn hiệu lực
29/12/2023

112946 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 276-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020

112947 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200280 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MARSAH DENT VINA Còn hiệu lực
22/05/2020

112948 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK Số: 995- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
19/01/2021

112949 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 09052023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

112950 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3518-1 PL-TTDV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Khang Còn hiệu lực
01/08/2021