STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112951 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2348/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/07/2022

112952 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 07/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/07/2022

112953 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 350/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

112954 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 348/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112955 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 349/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112956 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

112957 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật kết hợp xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 91/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
21/01/2021

112958 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 05A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
14/09/2021

112959 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221371/CBPL-HCC Đã thu hồi
12/08/2022

112960 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221371-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
21/09/2022