STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112961 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG 01_HD_PL_MERETE Còn hiệu lực
07/07/2023

112962 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng, gối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
21/01/2021

112963 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 141/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022

112964 Vật liệu cấy ghép dùng trong tiêu hóa, tiết niệu gồm:Stent niệu quản;Bộ mở thông dạ dày;Stent đường mật;Stent thực quản kim loại;Stent đường mật kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 17082022/BPL-DD Còn hiệu lực
17/08/2022

112965 Vật liệu cấy ghép dùng trong tiêu hóa, tiết niệu gồm:Stent niệu quản;Bộ mở thông dạ dày;Stent đường mật;Stent thực quản kim loại;Stent đường mật kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG BPL 03042023/BPL-DD Còn hiệu lực
04/04/2023

112966 Vật liệu cấy ghép dùng để tái tạo chân răng và vật liệu xử lý chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2976A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2023

112967 Vật liệu cấy ghép giãn da, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người, các cỡ Polytech Expander (Smooth Surface, Remote Valve) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 213/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

112968 Vật liệu cấy ghép hàm mặt - hộp sọ bằng polycaprolactone TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 03/2022/TL-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

112969 Vật liệu cấy ghép hàm măt - hộp sọ bằng polycaprolactone TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 03/2022/TL-PL2 Còn hiệu lực
22/11/2022

112970 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020