STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112971 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1772/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

112972 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2041/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

112973 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 603/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

112974 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 993/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

112975 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 04-01/2021/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2023

112976 Vật liệu cấy ghép khôi phục biểu bì da Matriderm, bằng ma trận khung Collagen Elastin TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

112977 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2557A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

112978 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 07PLMK Còn hiệu lực
09/03/2023

112979 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 10PLMK Còn hiệu lực
09/03/2023

112980 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể dùng cho nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 18.05.2023/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023