STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112981 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể dùng cho nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 30.02.2024/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

112982 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể: Miếng đặt vùng mặt (mũi, cằm) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0048/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM MỸ Còn hiệu lực
30/06/2021

112983 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể: Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 246/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/12/2020

112984 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Giá đỡ nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 150-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
19/08/2020

112985 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Giá đỡ nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 104/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

112986 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể, dùng trong phẫu thuật chỉnh hình, thẩm mỹ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SKSD001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

112987 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể: Miếng độn silicone block TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN 01/2023/ PL-NL Còn hiệu lực
27/12/2023

112988 Vật liệu cấy ghép lâu dài vùng mặt bằng ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 03/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2021

112989 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2329A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/01/2022

112990 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL04 Còn hiệu lực
10/05/2022