STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113011 Vật liệu cấy ghép nha khoa – Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
25/10/2019

113012 Vật liệu cấy ghép nha khoa – Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 902/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
12/12/2019

113013 Vật liệu cấy ghép nha khoa – Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1112/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
02/10/2020

113014 Vật liệu cấy ghép Silicone Y tế tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC 393/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

113015 Vật liệu cấy ghép silicone y tế tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC 394/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

113016 Vật liệu cấy ghép Silicone Y tế tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC 495/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

113017 Vật liệu cấy ghép sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ MENHEALTH 01/2023/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

113018 Vật liệu cấy ghép sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ MENHEALTH 0805_01/VBPL/MH Còn hiệu lực
08/05/2024

113019 Vật liệu cấy ghép Stent khí quản đặt trong cơ thể người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1374/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

113020 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200790 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
28/12/2020