STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116761 Đầu dò kích thích vỏ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 12CVPL.NATUS Còn hiệu lực
27/09/2022

116762 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

116763 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181522 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

116764 Đầu dò máy siêu âm CTS5000 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018364 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ISOTECH Còn hiệu lực
27/10/2019

116765 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

116766 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

116767 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

116768 Đầu dò máy siêu âm RAB6-D - (hiệu GE Heathcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 396-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

116769 Đầu dò mổ Amiđan Excise PDW Plasma Wand w/Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

116770 Đầu dò mổ Amiđan PROcise MAX w/Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020