STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116821 Đầu dò chẩn đoán nội soi siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 612/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021

116822 Đầu dò cho máy siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018233 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế An Bình Còn hiệu lực
24/08/2019

116823 Đầu dò cho máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181364 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
24/11/2020

116824 Đầu dò Convex cho máy siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018469 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
26/07/2019

116825 Đầu dò của máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

116826 Đầu dò dẫn hướng dây laser TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.5/122022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/12/2022

116827 Đầu dò dùng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0304/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

116828 Đầu dò dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018331 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
07/11/2019

116829 Đầu dò EDGE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 04.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
18/05/2022

116830 Đầu dò EDGE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 05.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
18/05/2022