STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116831 Vỏ ngoài với nòng trong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

116832 Vỏ ngoài đặt ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Đã thu hồi
08/07/2019

116833 Vỏ ngoài đặt ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

116834 Vỏ ngoài, 17 Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL09/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

116835 Vỏ nhựa để cố định kim lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 477-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
14/01/2021

116836 Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 242022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

116837 Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 240323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

116838 Vớ phòng chống nghẽn mạch máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 30/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

116839 Vớ phòng chống nghẽn mạch máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 38/2023-MEGA Còn hiệu lực
06/03/2024

116840 Vớ phòng chống nghẽn mạch máu có quai đeo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 40/2024MEGA Còn hiệu lực
06/03/2024