STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116851 Vít neo khớp vai TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1651,1652,1653ACLPL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

116852 vít neo khớp vai TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1661APL-TTDV VPĐD Smith & Nephew Ltd. Tại TP.HCM Còn hiệu lực
23/06/2020

116853 Vít neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021166/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
30/10/2021

116854 Vít neo khớp vai các cỡ, các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2362021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
12/11/2021

116855 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

116856 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

116857 Vít neo loại nhỏ kèm chỉ khâu TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 005-2023/PL-ART Còn hiệu lực
31/08/2023

116858 Vít neo mảnh ghép dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

116859 Vít neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005B/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

116860 Vít neo nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 063/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
17/10/2022