STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116871 Vòng nhẫn chốt thân đốt sống nhân tạo kèm vít và thân đốt sống nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 341/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

116872 Vòng nhận dạng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20221201/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

116873 Vòng nhận dạng bệnh nhân (ID Bracelet (or Wristband, Twist...)) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20221202/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

116874 Vòng nhựa bảo vệ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

116875 Vòng tách dính mi cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

116876 Vòng tách mi dính cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-AJ01-240418 Còn hiệu lực
19/04/2024

116877 Vòng tay cho bệnh nhân (Vòng định danh, vòng đeo tay bệnh nhân) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 1912 Còn hiệu lực
19/12/2023

116878 Vòng tay dành cho mẹ và bé/lắc tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

116879 Vòng tay dành cho mẹ và bé/Lắc tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

116880 Vòng tay định danh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 07-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022