STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116901 Vòng thắt; Tay cầm vòng thắt; Bộ vòng thắt và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG LEO01-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

116902 Vòng thun thắt trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-68/PLTTBYT Còn hiệu lực
15/05/2023

116903 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018198 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
24/08/2019

116904 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 103-ADJVINA/ CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

116905 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210566-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021

116906 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210874 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG Còn hiệu lực
16/11/2021

116907 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202304/GOLDENCHOICE Còn hiệu lực
17/04/2023

116908 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 01022/CBPL-Metech Còn hiệu lực
01/02/2024

116909 Vòng tránh thai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM 01/2024/PL/BK Còn hiệu lực
28/02/2024

116910 Vòng tránh thai không khung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 103-ADJVINA/ CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019